YANGIN TESİSATI, ELEKTRİK TESİSATI VE TOPRAKLAMA KONTROLLERİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Yangın Tesisatları, Klima ve Havalandırma Tesisatları, Elektrik Tesisatları, Topraklama Tesisatları ve Paratoner Tesisatlarının Periyodik Kontrollerinin en az yılda bir kez yaptırılması zorunludur.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar ve Boru Tesisatı kısmında yazılmış olan TS EN 12845 standardının Yıllık Rutin Kontroller madddesine göre “Tesisatta ki her su besleme pompası tam yük altında teste tabi tutulmalı ve isim levhasında belirtilen basınç/ debi değerlerini sağlamalıdır” denilmektedir.

Bu kapsamda CEOTEK MÜHENDİSLİK olarak, firmanızda bulunan Yangın Pompalarının Performans testlerini ilgili standartlar doğrultusunda yapmaktayız.

HİZMETLERİMİZ


▶ Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri
▶ Yangın Pompaları Performans Testleri
▶ Boru Tesisatı
▶ Elektrik Tesisatı Uygunluk Değerlendirmeleri
▶ Topraklama Tesisatının Ölçümü ve Periyodik Kontrolleri
▶ Paratoner Tesisatının Ölçümü ve Periyodik Kontrolleri
▶ Jeneratör Periyodik Kontrolleri

image description
EKİPMAN ADI
KONTROL PERİYODU
(Azami Süre) (İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.
Akümülatör, Transformatör 1 Yıl İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl
Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yangın Söndürme cihazı TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen sürelerde TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.
loader