TAHRiBATSIZ MUAYENE

Tahribatsız muayene; (Non Destructive Testing, NDT) kontrolü yapılacak olan malzeme, makina, ekipman ya da parçaların imalat aşamasında veya kullanımı sırasında örneğin aşınma, korozyon gibi nedenlerden dolayı oluşan çatlak, malzeme içerisindeki boşluk, kesit azalması gibi süreksizliklerin tespitinde malzeme ya da parça bütünlüğüne zarar vermeden parçanın tamamına veya istenilen kısmına uygulanabilen, doğrudan parça üzerinde yapılan kontrol türüdür.

Tahribatsız Muayene Yöntemleri; Periyodik kontroller dahil olmak üzere makina ve teçhizatların imalat süreçlerindeki testleri, ana malzemedeki yapısal kusurlar, boru tesisatlarının kontrolleri, kaynak dikişlerindeki hataların kontrolü ve sertifikasyonunda yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu yöntem, küçük parçalara uygulanabileceği gibi tüm çelik konstrüksiyonlara da uygulanabilmektedir. İş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince normal test metotlarının (Hidrostatik test, Yük testleri gibi) uygulanamaması durumunda standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

Tahribatsız Muayene metoduna dair bilgiler “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek 3’ te yer alan 2.1.3., 2.1.1. ve 1.7.5 maddelerinde yer verilmiştir.

Beton pompalarının periyodik kontrolleri ile ilgili kriterleri belirleyen uluslararası standart olan EN 12001 Standardına göre beton pompaları yapısal kontrollere tabi tutulmalıdır. Bu standart TSE tarafından Türkiye’ de TS EN 12001 adıyla 10.04.2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup beton pompalarının üretim, test ve kontrollerini kapsamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 44 nolu Yapı İşleri Güvenliği ile ilgili yayınladığı bildiride “Beton pompalarını ve dağıtım kollarını periyodik olarak ve ihtiyaç halinde yetkili uzman bir kişiye muayene ettirin” ibaresi yer almaktadır.

Yapısal kontrollerde Beton Pompasının güvenli kullanımına yönelik (bağlantı kontrolleri, çatlak kontrolleri, acil stop, uyarı işaretleri vb.) tüm parametreler kontrol edilmektedir. Bomlar ve benzeri dinamik yük altında yorulmaya maruz kalan her türlü ekipman için en uygun muayene yöntemi Manyetik Parçacık (MT) yöntemidir. Erişimin mümkün olmadığı yerlerde Penetrant Muayene (PT), Ultrasonik Muayene (UT) ya da Radyografik Muayene (RT) uygulanmalıdır.

Beton Pompasının güvenli çalışabilmesi için, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, EK-III’ te Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar bölümünün 2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları bölümünde İstif makinaları ile ilgili olarak aşağıda ki standartlara atıfta bulunulmuştur.

HİZMETLERİMİZ


▶ Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)
▶ Penetrant Muayenesi (PT)
▶ Gözle Muayene (VT)
▶ Ultrasonik Muayene (UT)

image description
loader